PAKETTEN ALL IN!
10 Lessen  
20 Lessen   
30 Lessen  
Per les is  (Les is 60 minuten)
PAKETTEN AANVULLING!
Theorie Dagopleiding     
CBR Tussentijdsetoets   
Theorie Examen
EXAMEN PRIJS!
CBR Praktijk examen B  
Eigen Verklaring(eenmalig)
* Als u voor rijlessen een pakket neemt en u blijft zelf langer dan 6 maanden weg dan heeft u geen recht op terug betaling. U ontvangt geen geld terug, maar u mag wel u lessen komen afmaken.